Giúp sinh viên làm quen với thiết bị hàn, công nghệ hàn hồ quang tay, hàn TIG, cũng như rèn luyện các kỹ năng hàn.