Môn học: Kỹ thuật truyền số liệu và mạng

Thời gian học: bắt đầu từ ngày 26/2/2024; 

Lớp: ĐHKM15A1HN

GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung

SĐT: 0945.616.629

Link meet lớp học: https://meet.google.com/kou-hsem-uwe