Chào các bạn! Đây là lớp học phần  Dung sai – Kỹ thuật đo dành cho SV lớp DHOT17A1CL

SĐT giảng viên: 0981.061079, email: dvhoa@uneti.edu.vn

Thời gian học từ tiết 3-4 các ngày thứ 3 hàng tuần (từ ngày 27/02/2024)

- Học trực tiếp tại: phòng học HA10-1202

- Học trực tuyến Google meet: xmq-nocs-ype