Chào các bạn! Đây là lớp học phần  Dung sai – Kỹ thuật đo dành cho SV lớp DHOT17A3HN

SĐT giảng viên: 0981.061079, email: dvhoa@uneti.edu.vn

Thời gian học từ tiết 7-8 các ngày thứ 3 hàng tuần (từ ngày 27/02/2024)

-        Học trực tiếp: Phòng HA9-202

-        Học trực tuyến Google meet: xmq-nocs-ype