1.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

       Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp chế tạo phôi như: công nghệ đúc, gia công áp lực, công nghệ hàn...

2.      Mục tiêu của học phần:

       - Kiến thức: Hiểu được các kiến thc cơ bn v công nghệ chế tạo phôi

       - Kỹ năng: Tính toán thiết kế được bộ khuôn đúc kim loại và lựa chọn được phương pháp chế tạo phôi hợp lý cho yêu cầu sản xuất cơ khí.

       - Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.

Thời gian học thứ 4 (tiết 7-11) 7h00' bắt đầu từ ngày 5.8.2020

Zoom của thầy Vũ Đức Quang:  ID: 654-630-5512, Các bạn vào Zoom trước 10 phút để ổn định