LỚP HỌC PHẦN: HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT 2 (HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2019-2020)
THỚI GIAN HỌC QUA ZOOM: 7H45-11H15 THỨ 3 HÀNG TUẦN (TỪ NGÀY 04/8/2020 - 08/9/2020)
ZOOM ID: 803-565-7058