Kỹ thuật Laser là học phần thay khóa luận tốt nghiệp của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về cơ sở vật lý gia công laser, những thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình gia công, các loại nguồn laser công nghiệp, kỹ thuật an toàn khi sử dụng nguồn sáng laser, các ứng dụng của laser.