Lớp: ĐHKT11A12HN

Tên học phần: Thực tập thuế và kế toán thuế

Lịch học: Thứ 2, tiết 1-6