Thanh toán quốc tế là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng. Học phần được bố trí giảng dạy sau môn học Ngân hàng thương mại.

         Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản và toàn diện vào những nội dung: tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, kiến thức thương mại quốc tế liên quan phục vụ cho hoạt động thanh toán quốc tế như hợp đồng ngoại thương, điều kiện thương mại quốc tế Incoterms, chứng từ thương mại, phương tiện thanh toán quốc tế và phương thức thanh toán quốc tế.

  • MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Kiến thức

         Hiểu được các nội dung, kiến thức cơ bản về thanh toán quốc tế, nắm được các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế, phân biệt được các phương thức trong thanh toán quốc tế, phân loại và đọc hiểu nội dung bộ chứng từ TTQT

Kỹ năng

         Khả năng thực hiện thành thạo các nghiệp vụ TTQT, xử lý tình huống và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hoạt động TTQT.

Khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt để hiểu các nội dung bộ chứng từ trong TTQT

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm

         Nghiêm túc, trách nhiệm, trung thực, chủ động, tích cực, chăm chỉ. Có tinh thần, thái độ, tôn trọng khách hàng, tuân thủ các quy định về chuyên môn nghiệp vụ.