Nghiên cứu cấu tạo tinh thể kim loại và trạng thái các pha của thép các bon theo nhiệt độ. Những cơ tính của thép các bon và các yếu tố ảnh hưởng của chúng. Ngoài ra còn nghiên cứu các phương pháp làm tăng độ bền của các loại thép dùng trong cơ khí