Học phần: VẬT LIỆU CƠ KHÍ - LỚP đhck13a3hn

Học phần Vật liệu cơ khí là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến cơ sở  ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.

Học phần cung cấp kiến thức về: cấu trúc, phạm vi ứng dụng của vật liệu Cơ khí cơ bản nhất như: Gang, thép, thép hợp kim, kim loại và hợp kim mầu, hợp kim cứng … và các phương pháp nhiệt luyện, hóa nhiệt luyện.

Học phần cung cấp các kỹ năng lựa chọn vật liệu, chế độ nhiệt luyện trong quá trình thiết kế và gia công cơ khí.

Bên cạnh đó học phần cũng giúp cho sinh viên rèn luyện tính cần cù, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong làm việc khoa học, công nghiệp hiện đại.