Thiết kế trang phục 4  là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ dệt, may. Học phần được bố trí giảng dạy sau học phần Thiết kế thời trang 2. Học phần gồm những nội dung về khái quát phương pháp thiết kế mẫu trang phục bằng phương pháp mô hình ghim, qui trình tạo mẫu trang phục bằng phương pháp mô hình ghim, thiết kế mẫu cắt trang phục (áo, váy nữ cơ bản) bằng phương pháp mô hình ghim. Trên cơ sở bộ mẫu cắt áo, váy nữ cơ bản thiết kết mẫu trang phục thời trang bằng các kỹ thuật tạo mẫu mà không dùng tới công thức