Cung cấp cho sinh vên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về: an toàn lao động, kỹ thuật đo kiểm, thao tác vận hành một số máy công cụ cơ bản.