Học phần thực tập máy công cụ nâng cao là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức của ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí. Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về kỹ năng gia công chi tiết trên các máy công cụ : máy tiện ren vít vạn năng, máy phay, máy bào, máy khoan... Từ đó người học hoàn thành được các công việc: Tiện mặt đầu, tiện trục trơn, tiện trục bậc, tiện rãnh, tiện côn, tiện lỗ, tiện ren, phay – bào mặt phẳng, mặt bậc, mặt nghiêng, mặt định hình, phay bánh răng trụ răng thẳng..