Vẽ kỹ thuật là học phần kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học khối ngành kỹ thuật. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: các tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kỹ thuật. Các bản vẽ có liên quan đến chuyên ngành như bản vẽ hình khai triển, bản vẽ mô tả phẳng sản phẩm may cùng các ký hiệu, quy ước đặc trưng cho ngành may:đường may, máy may, nguyên phụ liệu, dấu vết, tên kích thước, mặt cắt ngang đường may...