Giúp sinh viên kỹ năng sử dụng máy hàn hồ quang tay, hàn mig, hàn tig và phương pháp kiểm tra mối hàn.