Môn Tài chính tiền tệ

Thời gian: Tiết 1-3, HA7.305

Thông tin Zoom ID: 731 485 6298, Pass: uneti

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và tổng quát về Tài chính và tiền tệ; mối liên hệ tương quan trực tiếp giữa các khâu trong hệ thống tài chính bao gồm: Ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, tín dụng, tài chính hộ gia đình, tài chính quốc tế và thông qua thi trường tài chính