Môn tiểu luận 1

Lớp ĐHTN 13A1 HN - Thứ 4 tiết 7-9 phòng Ha2-202

GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc. Mã PMI: 985-509-9065  Pass zoom:uneti

Email:ntbngoc@uneti.edu.vn - SĐT: 0904514190

Tiểu luận 1 là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính ngân hàng. Học phần giúp sinh viên thành thạo một số kỹ năng như:

- Kỹ năng tư duy hiệu quả

- Kỹ năng tổng hợp vấn đề

- Kỹ năng phân tích

- Đồng thời biết cách vận dụng các kiến thức thực tế và các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.