Tên môn học: Tài Chính Tiền Tệ

Lớp học: DHQT14A12HN

Thời gian: Thứ 7 -Tiết : 7 - 9

Mã PMI trên Zoom: 262-247-0718

Pass: uneti