Đồ án chi tiết máy là học phần giúp sinh viên làm quen với việc thiết kế, lựa chọn vật liệu, tính toán độ bền các chi tiết máy trong một cụm máy nhất định ( Hộp giảm tốc)

Ngoài ra sinh viên cũng làm quen với cách tính toán công suất lựa chọn động cơ điện, lựa chọn các kết cấu máy có sẵn một cách hợp lý và đảm bảo độ bền cũng như giá thành rẻ.

Sinh viên cũng rèn luyện kỹ năng vẽ kỹ thuật, trình bày các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp đúng yêu cầu ký thuật.

Cuối học phần sinh viên sẽ có buổi bảo vệ đồ án nhằm nâng cao tính phản biện, kỹ năng thuyết trình.