Học phần bao gồm những kiến thức về các loại nguyên liệu, quy trình công nghệ sản xuất cồn etylic, rượu vang, một số loại rượu cao độ; công nghệ sản xuất một số loại axit hữu cơ theo phương pháp lên men