Thiết kế và lắp đặt chuyền may là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ dệt,  may. Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về công tác tổ chức điều hành các bộ phận sản xuất trong may công nghiệp; phương pháp tính toán các thông số công nghệ của các công đoạn sản xuất chính của ngành may; phương pháp cân đối các yếu tố công nghệ của dây chuyền may khi thay đổi mặt hàng sản xuất.