Lịch thi môn: Kế toán tài chính 

Hình thức thi: Vấn đáp

Thời gian thi: 8h ngày 28/02/2021

ID zoom:  836 951 8209            Pass: uneti

Cán bộ coi thi 1: Phạm Thị Mỵ

Cán bộ coi thi 2: Nguyễn Thị Ngọc Lan