1.     MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần giáo dục thể chất 2 (cầu lông 1) nằm trong phần tự chọn của môn học GDTC. Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức: Biết lợi ích tác dụng của tập luyện cầu lông, một số điều luật thi đấu cầu lông. Phương pháp, nguyên tắc tập luyện kỹ thuật cầu lông.  Kỹ năng kỹ thuật đánh cầu bên phải, trái thấp tay, phát cầu trái tay, phát cầu thuận tay. Bài tập phát triển thể lực chung và chuyên môn trong tập luyện cầu lông. Học phần này là tiền đề để giảng dạy và học tập học phần giáo dục thể chất 4 (cầu lông 2).

2.     MỤC TIÊU HỌC PHẦN

            Kiến thức

            Biết tác dụng của tập luyện cầu lông; nhớ một số điều luật cơ bản trong môn cầu lông; vận dụng nguyên lý cơ bản của kỹ thuật cầu lông vào quá trình tập luyện.

            Kỹ năng

            Biết thực hiện đúng đánh cầu, cách cầm cầu, vợt; kỹ thuật tư thế chuẩn bị, di chuyển, di chuyển đơn bước, đánh cầu phải, trái thấp tay, phát cầu trái tay, thuận tay.

            Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

            Tuân thủ nghiêm túc an toàn vệ sinh tập luyện, nguyên tắc luyện tập thể thao; chủ động, tích cực, chăm chỉ trong tập luyện.