Mã lớp học: 51000316 

Học kỳ 2

Năm học: 2020 - 2021

GV: Nguyễn Thu Hà

Lịch học: Tiết  13 - 15 thứ 3, thứ 5

ID học zoom: 656 878 6625     Pass: uneti       Thời gian học zoom: Tiết 14 - 15 thứ 3, 5 bắt đầu từ 6.20" tối