Mã lớp học: 61000105

Học Kỳ 2

Năm học: 2020 - 2021

Môn học: Tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC

GV:Nguyễn Thu Hà

Thời khóa biểu: Tiết  7-9  thứ 2, thứ 5 phòng 404 HA9

Zoom ID: 656 878 6625  Pass: uneti