Mã lớp học: 61000106

Học Kỳ 2

Năm học: 2020- 2021

GV:Nguyễn Thu Hà

Môn học: Tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC

Zoom ID: 656 878 6625

Pass: uneti