Mã lớp: 71000232

Học Kỳ 2

Năm học: 2020-2021

GV:Nguyễn Thu Hà

Môn: Tiếng Anh 2 _HV

TKB: Thứ 4, thứ 6 tiết 7 - 9 Phòng 304 HA5