Môn: Tiếng Anh 1

Lớp học: 010100194228_DHCD14A4HN  

PMI zoom: 821 643 3263   - Pass: uneti

Thứ 2 + Thứ 5: Tiết:  10 - 12   - Phòng: HA8.306

Giảng viên: Phạm Thị Nhãn

Zalo: 0916169919