Môn: Tiếng anh 2_ HV

Lớp học: 71000215 - TiengAnh 2_Hocvuot_LN

Thứ 3 + Thứ 7: Tiết:  4 - 6   - Phòng: HA9. 204

Giảng viên: Phạm Thị Nhãn

Zalo: 0916169919