HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (010100113602 lớp DHCK12A2HN_Thứ 3,5,7_ tiết 7-11_ Ha9.301)

Giờ học Online: từ t8 (13h15), PMI ZOOM: 241.159.0657 pass: uneti

Điều khiển tự động trong cơ khí là học phần cơ sở của chương trình đào tạo đại học ngành Cơ khí. Học phần được bố trí giảng dạy sau môn học Nguyên lý – Chi tiết máy, Trang bị điện trong máy công nghiệp, Truyền động thủy lực và khí nén. Học phần song hành: Công nghệ chế tạo máy, Máy cắt kim loại.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản: 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tự động hóa, các hệ thống tự động.

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đọc sơ đồ mạch điện, thiết kế mạch điện, lắp đặt, khai thác bảo trì các hệ thống tự động trong công nghiệp.

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức về PLC, cách lập trình PLC, cách thiết kế và lập trình mạch điều khiển PLC