Lịch thi Môn chế tạo phôi (N1.1) - Lớp ĐHCK12A1HN

Ngày thi: 08/06/2021

Tiết thi: 4-6

Nhóm thi: N1.1

Môn thi: Chế tạo phôi

CBCT1: Nguyễn Văn A

CBCT2: Nguyễn Anh Tuấn (Mã ID Zoom: 01029019;  Pass: Uneti)