Môn Thi: Lý thuyết hạch toán kế toán Lớp ĐHTN 14A3 HN Nhóm 2

Ngày thi 26/06/2021

Thời gian thi từ tiết 1-3

ID Zoom 464 834 0393

Giáo viên coi thi

1 Vũ thị Thanh Tâm

2. Hoàng Thị Hường

Danh sách sinh viên thi từ số 33 đến 64

33 20108100256 Nguyễn Đặng Ngọc Ly Nữ 17/08/2002 DHTN14A3HN
34 20108100144 Nguyễn Phương Mai Nữ 10/01/2002 DHTN14A3HN
35 20108100149 Nguyễn Thị Mai Nữ 30/07/2002 DHTN14A3HN
36 20108100150 Hoàng Gia Minh Nam 19/06/2002 DHTN14A3HN
37 20108100147 Mai Kiều My Nữ 25/11/2002 DHTN14A3HN
38 20108100258 Đinh Phương Nam Nam 28/07/2002 DHTN14A3HN
39 17108100084 Triệu Quang Nghĩa Nam 24/11/1999 DHTN11A1HN
40 20108100066 Ngô Nguyễn Xuân Nguyên Nam 28/01/2002 DHTN14A3HN
41 20108100159 Hoàng Ánh Nguyệt Nữ 24/11/2002 DHTN14A3HN
42 20108100072 Âu Thị Tuyết Nhi Nữ 29/04/2002 DHTN14A3HN
43 20108100068 Nguyễn Hoàng Thảo Phương Nữ 01/12/2002 DHTN14A3HN
44 20108100113 Nguyễn Thị Tuyết Phương Nữ 01/10/2002 DHTN14A1HN
45 20108100244 Nguyễn Quý Quang Nam 30/01/2002 DHTN14A3HN
46 20108100203 Nguyễn Diễm Quỳnh Nữ 16/08/2002 DHTN14A1HN
47 20108100059 Trần Thị Ngọc Quỳnh Nữ 22/07/2002 DHTN14A3HN
48 20108100058 Hoàng Mạnh Thắng Nam 23/03/2002 DHTN14A3HN
49 20108100063 Đặng Thị Thảo Nữ 24/06/2002 DHTN14A3HN
50 20108101180 Nguyễn Phương Thảo Nữ 02/01/2002 DHTN14A3HN
51 20108100260 Phạm Thị Thảo Nữ 21/09/2002 DHTN14A3HN
52 20108100070 Nguyễn Thị Thương Nữ 06/08/2002 DHTN14A3HN
53 20108100247 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 06/08/2002 DHTN14A3HN
54 20108100143 Trần Nguyễn Thu Trà Nữ 05/12/2002 DHTN14A3HN
55 20108100076 Đỗ Minh Trang Nữ 27/09/2002 DHTN14A3HN
56 20108100017 Trần Nguyễn Thu Trang Nữ 05/12/2002 DHTN14A3HN
57 20108100065 Lê Thị Minh Nữ 01/11/2002 DHTN14A3HN
58 20107200364 Trần Cẩm Nữ 02/11/2002 DHTN14A1HN
59 20108100246 Nguyễn Đức Tuấn Nam 28/10/2002 DHTN14A3HN
60 20108100216 Đinh Thị Tuyến Nữ 11/11/2002 DHTN14A1HN
61 20108100174 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 07/11/2002 DHTN14A1HN
62 20108100083 Khúc Văn Việt Nam 22/04/2002 DHTN14A3HN
63 20108100074 Tạ Quốc Việt Nam 24/08/2002 DHTN14A3HN
64 20108100245 Đỗ Thị Hạ Vy Nữ 14/06/2002 DHTN14A3HN