Môn thi: Cơ sở vẽ và thiết kế trên máy tính- DHCĐ13A3HN- P.66- N.6.3- Tiết 5-6 - Ngày 16/6/2021

 CBCT1: Nguyễn Tuấn Hưng

 CBCT2: Hoàng Anh Tuấn - SĐT: 0989136482