Môn thi: Nhập môn Cơ điện tử- DHCD14A1CL- P.136- N.1.1- Tiết 1-3 - Ngày 23/6/2021

CBCT1: Phạm Trung Thiên

CBCT2: Hoàng Anh Tuấn - SĐT: 0989136482