Phòng thi Toán rời rạc lớp DHMT13A1HN - Nhóm 2

Lịch thi: Thứ bẩy, Tiết 4-6, ngày 26/6/2021

ID zoom: 7251293093   pass: uneti

Cán bộ coi thi 1: Hoàng Thị Minh Châu     ĐT: 0388367124

Cán bộ coi thi 2: Trần Minh Đức

Lưu ý:

- Sinh viên vào phòng zoom trước giờ thi 10 phút mang theo thẻ sinh viên để làm thủ tục dự thi, Sinh viên bật Camera suốt quá trình thi.

- Khi đăng nhập vào zoom yêu cầu sinh viên đặt tên truy cập: Số thứ tự theo danh sách dự thi_họ và tên_mã sinh viên